Cách download và cấu hình phần mềm máy in Epson EMP-720

Bạn đang muốn cách tải driver cài đặt máy in Epson EMP-720, bài viết này chúng tôi chia sẻ cách tải phần mềm driver máy in Epson EMP-720 và setup driver máy in Epson EMP-720 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson EMP-720 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson EMP-720 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver cài đặt máy in Epson EMP-720

Bạn sẽ phải cài đặt phần mềm máy in Epson EMP-720 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver máy in Epson EMP-720, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cấu hình máy in Epson EMP-720 thì bạn cần lấy về và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-720

Nếu như bạn không cài phần mềm driver máy in Epson EMP-720 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson EMP-720 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải xuống driver máy in Epson EMP-720 sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson EMP-720 có chức năng gì?

– Phần mềm driver máy in Epson EMP-720 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson EMP-720, phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-720 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson EMP-720, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson EMP-720 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm phần mềm máy in.

– Thiếu phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-720 hoặc driver cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson EMP-720 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson EMP-720 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson EMP-720 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson EMP-720 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson EMP-720 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson EMP-720 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson EMP-720 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson EMP-720 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson EMP-720 tại đây

Lưu ý: Nếu link trên bị lỗi, chúng ta có thể vào trang https://www.epson.com.vn/Support/Printers/sh/s1 để tìm và tải tại trang chủ Epson.com.vn

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson EMP-720.

Hướng dẫn setup driver cấu hình máy in Epson EMP-720

– Đối với hệ điều hành Windows sau khi lấy về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa tải xuống, mở chương trình tự động cài driver cài đặt máy in Epson EMP-720 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cấu hình máy in Epson EMP-720 vào folder Application để cài driver máy in Epson EMP-720 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.