Cách download và cài đặt phần mềm máy in Epson EMP-830

Bạn đang muốn lấy driver máy in Epson EMP-830, bài viết này chúng tôi chia sẻ cách tải driver cấu hình máy in Epson EMP-830 và setup phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-830 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson EMP-830 là phần mềm dùng để setup máy in Epson EMP-830 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver cấu hình máy in Epson EMP-830

Bạn sẽ cần cài phần mềm máy in Epson EMP-830 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-830, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm driver máy in Epson EMP-830 thì chúng ta cần lấy về và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson EMP-830

Nếu như chúng ta không cài driver cài đặt máy in Epson EMP-830 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson EMP-830 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là cách tải phần mềm cài đặt máy in Epson EMP-830 sau đó tiến hành setup.

Driver Epson EMP-830 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver setup máy in Epson EMP-830 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson EMP-830, phần mềm driver máy in Epson EMP-830 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson EMP-830, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson EMP-830 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm setup máy in.

– Thiếu driver máy in Epson EMP-830 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson EMP-830 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson EMP-830 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson EMP-830 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson EMP-830 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson EMP-830 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson EMP-830 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson EMP-830 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson EMP-830 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson EMP-830 tại đây

Lưu ý: Nếu link trên bị lỗi, bạn có thể vào trang https://www.epson.com.vn/Support/Printers/sh/s1 để tìm và tải xuống tại trang chủ Epson.com.vn

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson EMP-830.

Cách cài đặt driver cài đặt máy in Epson EMP-830

– Đối với hệ điều hành Windows sau khi tải xuống về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa cách lấy, mở chương trình tự động cài driver cài đặt máy in Epson EMP-830 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi download về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver setup máy in Epson EMP-830 vào folder Application để cài phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-830 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.