Cách download và cài đặt phần mềm máy in Epson Perfection V370 Photo

Cách tải driver setup máy in Epson Perfection V370 Photo và setup driver máy in Epson Perfection V370 Photo cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Perfection V370 Photo là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Perfection V370 Photo khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm setup máy in Epson Perfection V370 Photo

Bạn sẽ cần cài driver máy in Epson Perfection V370 Photo khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm cài đặt máy in Epson Perfection V370 Photo, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cấu hình máy in Epson Perfection V370 Photo thì bạn cần download và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cài đặt máy in Epson Perfection V370 Photo

Nếu như bạn không cài driver máy in Epson Perfection V370 Photo lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Perfection V370 Photo của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải phần mềm cài đặt máy in Epson Perfection V370 Photo sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson Perfection V370 Photo có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm driver máy in Epson Perfection V370 Photo là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Perfection V370 Photo, driver máy in Epson Perfection V370 Photo sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Perfection V370 Photo, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Perfection V370 Photo và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cấu hình máy in.

– Thiếu driver máy in Epson Perfection V370 Photo hoặc phần mềm cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson Perfection V370 Photo không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Perfection V370 Photo về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Perfection V370 Photo hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Perfection V370 Photo hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Perfection V370 Photo cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Perfection V370 Photo cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Perfection V370 Photo hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Perfection V370 Photo hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Perfection V370 Photo tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Perfection V370 Photo.

Hướng dẫn cấu hình driver máy in Epson Perfection V370 Photo

– Đối với Windows sau khi download về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa download, mở chương trình tự động cài phần mềm driver máy in Epson Perfection V370 Photo lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy xuống về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Perfection V370 Photo vào folder Application để cài driver máy in Epson Perfection V370 Photo như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.