Tải và setup driver máy in Epson Stylus SX438W

Cách tải driver máy in Epson Stylus SX438W và cài đặt driver máy in Epson Stylus SX438W cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus SX438W là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus SX438W khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm phần mềm setup máy in Epson Stylus SX438W

Bạn sẽ phải cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus SX438W khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver cấu hình máy in Epson Stylus SX438W, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus SX438W thì chúng ta cần cách lấy và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus SX438W

Nếu như chúng ta không cài phần mềm driver máy in Epson Stylus SX438W lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus SX438W của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy driver máy in Epson Stylus SX438W sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson Stylus SX438W có chức năng gì?

– Phần mềm driver cài đặt máy in Epson Stylus SX438W là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus SX438W, phần mềm setup máy in Epson Stylus SX438W sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus SX438W, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus SX438W và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm phần mềm máy in.

– Thiếu driver cài đặt máy in Epson Stylus SX438W hoặc phần mềm cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus SX438W không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus SX438W về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus SX438W hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus SX438W hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus SX438W cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus SX438W cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus SX438W hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus SX438W hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus SX438W tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus SX438W.

Cách cài đặt driver máy in Epson Stylus SX438W

– Với hệ điều hành Windows sau khi tải về về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa tải, mở chương trình tự động cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus SX438W lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Stylus SX438W vào folder Application để cài driver cài đặt máy in Epson Stylus SX438W như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.