Cách download và cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus 1500

Cách tải driver cài đặt máy in Epson Stylus 1500 và cài đặt driver máy in Epson Stylus 1500 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus 1500 là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus 1500 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus 1500

Bạn sẽ cần cài driver máy in Epson Stylus 1500 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus 1500, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cấu hình máy in Epson Stylus 1500 thì chúng ta cần cách lấy và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson Stylus 1500

Nếu như chúng ta không cài phần mềm setup máy in Epson Stylus 1500 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus 1500 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải về phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus 1500 sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson Stylus 1500 có chức năng gì?

– Phần mềm driver cấu hình máy in Epson Stylus 1500 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus 1500, driver máy in Epson Stylus 1500 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus 1500, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus 1500 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cài đặt máy in.

– Thiếu driver máy in Epson Stylus 1500 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus 1500 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus 1500 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus 1500 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus 1500 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus 1500 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus 1500 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus 1500 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus 1500 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus 1500 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus 1500.

Cách cấu hình driver cài đặt máy in Epson Stylus 1500

– Đối với Windows OS sau khi cách lấy về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa cách tải, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus 1500 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách lấy về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus 1500 vào folder Application để cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus 1500 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.