Cách download và cấu hình driver máy in Epson B-310N

Cách tải phần mềm driver máy in Epson B-310N và setup driver máy in Epson B-310N cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson B-310N là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson B-310N khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver máy in Epson B-310N

Bạn sẽ cần cài phần mềm máy in Epson B-310N khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver setup máy in Epson B-310N, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm driver máy in Epson B-310N thì chúng ta cần lấy xuống và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm setup máy in Epson B-310N

Nếu như chúng ta không cài driver cài đặt máy in Epson B-310N lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson B-310N của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải phần mềm cấu hình máy in Epson B-310N sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson B-310N có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm setup máy in Epson B-310N là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson B-310N, phần mềm setup máy in Epson B-310N sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson B-310N, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson B-310N và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver setup máy in.

– Thiếu driver cài đặt máy in Epson B-310N hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson B-310N không thể in ấn được.

Tải Driver Epson B-310N về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson B-310N hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson B-310N hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson B-310N cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson B-310N cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson B-310N hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson B-310N hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson B-310N tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách tải phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson B-310N.

Cách cấu hình driver cài đặt máy in Epson B-310N

– Đối với Windows OS sau khi lấy về về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy xuống, mở chương trình tự động cài phần mềm setup máy in Epson B-310N lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy xuống về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cài đặt máy in Epson B-310N vào folder Application để cài driver máy in Epson B-310N như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.