Cách download và cấu hình driver máy in Epson Stylus COLOR 880i

Cách tải phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 880i và cấu hình driver setup máy in Epson Stylus COLOR 880i cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus COLOR 880i là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus COLOR 880i khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm phần mềm setup máy in Epson Stylus COLOR 880i

Bạn sẽ phải cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 880i khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 880i, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 880i thì bạn cần download và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 880i

Nếu như bạn không cài phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 880i lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus COLOR 880i của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải phần mềm setup máy in Epson Stylus COLOR 880i sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson Stylus COLOR 880i có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 880i là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus COLOR 880i, driver máy in Epson Stylus COLOR 880i sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus COLOR 880i, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus COLOR 880i và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cấu hình máy in.

– Thiếu driver setup máy in Epson Stylus COLOR 880i hoặc phần mềm cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus COLOR 880i không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus COLOR 880i về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus COLOR 880i hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus COLOR 880i hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus COLOR 880i cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus COLOR 880i cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus COLOR 880i hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus COLOR 880i hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus COLOR 880i tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách lấy driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus COLOR 880i.

Cách setup phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 880i

– Với Windows OS sau khi tải về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa cách lấy, mở chương trình tự động cài phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus COLOR 880i lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver setup máy in Epson Stylus COLOR 880i vào folder Application để cài driver cấu hình máy in Epson Stylus COLOR 880i như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.