Cách tải và cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus CX3700

Cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus CX3700 và cấu hình driver cấu hình máy in Epson Stylus CX3700 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus CX3700 là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus CX3700 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver cài đặt máy in Epson Stylus CX3700

Bạn sẽ cần cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus CX3700 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver máy in Epson Stylus CX3700, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm driver máy in Epson Stylus CX3700 thì chúng ta cần tải và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus CX3700

Nếu như chúng ta không cài phần mềm setup máy in Epson Stylus CX3700 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus CX3700 của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là cách lấy phần mềm driver máy in Epson Stylus CX3700 sau đó tiến hành cài đặt.

Driver Epson Stylus CX3700 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus CX3700 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus CX3700, phần mềm setup máy in Epson Stylus CX3700 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus CX3700, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus CX3700 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cấu hình máy in.

– Thiếu phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus CX3700 hoặc phần mềm phần mềm máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus CX3700 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus CX3700 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus CX3700 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus CX3700 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus CX3700 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus CX3700 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus CX3700 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus CX3700 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus CX3700 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus CX3700.

Hướng dẫn cấu hình driver cấu hình máy in Epson Stylus CX3700

– Đối với Windows OS sau khi cách tải về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy xuống, mở chương trình tự động cài phần mềm driver máy in Epson Stylus CX3700 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi download về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus CX3700 vào folder Application để cài driver máy in Epson Stylus CX3700 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.