Cách download và cấu hình driver máy in Epson Stylus Photo R290

Cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo R290 và cấu hình phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo R290 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Stylus Photo R290 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus Photo R290 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo R290

Bạn sẽ cần cài phần mềm máy in Epson Stylus Photo R290 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver máy in Epson Stylus Photo R290, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo R290 thì bạn cần lấy về và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo R290

Nếu như bạn không cài phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo R290 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo R290 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo R290 sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson Stylus Photo R290 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo R290 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo R290, driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo R290 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo R290, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo R290 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cài đặt máy in.

– Thiếu driver máy in Epson Stylus Photo R290 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo R290 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo R290 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus Photo R290 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo R290 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo R290 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus Photo R290 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus Photo R290 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus Photo R290 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo R290 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo R290.

Hướng dẫn setup driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo R290

– Với Windows sau khi download về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus Photo R290 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách lấy về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Stylus Photo R290 vào folder Application để cài phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo R290 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.