Download và setup driver máy in Epson Stylus Photo T50

Cách tải phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo T50 và cài đặt driver máy in Epson Stylus Photo T50 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Stylus Photo T50 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus Photo T50 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo T50

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson Stylus Photo T50 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo T50, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo T50 thì bạn cần cách lấy và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus Photo T50

Nếu như chúng ta không cài driver setup máy in Epson Stylus Photo T50 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo T50 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là cách tải driver setup máy in Epson Stylus Photo T50 sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson Stylus Photo T50 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo T50 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo T50, driver máy in Epson Stylus Photo T50 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo T50, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo T50 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cài đặt máy in.

– Thiếu driver setup máy in Epson Stylus Photo T50 hoặc driver cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo T50 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo T50 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus Photo T50 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo T50 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo T50 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus Photo T50 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus Photo T50 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus Photo T50 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo T50 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách lấy phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo T50.

Cách setup driver máy in Epson Stylus Photo T50

– Với hệ điều hành Windows sau khi lấy về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa tải xuống, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus Photo T50 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi download về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Stylus Photo T50 vào folder Application để cài phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo T50 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.