Cách download và setup phần mềm máy in Epson EMP-S1H

Cách tải driver máy in Epson EMP-S1H và cài đặt driver cài đặt máy in Epson EMP-S1H cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson EMP-S1H là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson EMP-S1H khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver cấu hình máy in Epson EMP-S1H

Bạn sẽ phải cài đặt phần mềm máy in Epson EMP-S1H khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm setup máy in Epson EMP-S1H, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-S1H thì chúng ta cần lấy về và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson EMP-S1H

Nếu như chúng ta không cài driver cài đặt máy in Epson EMP-S1H lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson EMP-S1H của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là lấy xuống driver cài đặt máy in Epson EMP-S1H sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson EMP-S1H có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-S1H là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson EMP-S1H, phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-S1H sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson EMP-S1H, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson EMP-S1H và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver setup máy in.

– Thiếu phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-S1H hoặc driver cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson EMP-S1H không thể in ấn được.

Tải Driver Epson EMP-S1H về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson EMP-S1H hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson EMP-S1H hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson EMP-S1H cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson EMP-S1H cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson EMP-S1H hỗ trợ Windows 10

Driver Epson EMP-S1H hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson EMP-S1H tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson EMP-S1H.

Cách cấu hình driver cấu hình máy in Epson EMP-S1H

– Với hệ điều hành Windows sau khi download về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa download, mở chương trình tự động cài driver cấu hình máy in Epson EMP-S1H lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách lấy về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-S1H vào folder Application để cài driver setup máy in Epson EMP-S1H như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.