Cách download và cấu hình driver máy in Epson Stylus Photo RX630

Cách tải phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo RX630 và cấu hình driver máy in Epson Stylus Photo RX630 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus Photo RX630 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus Photo RX630 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo RX630

Bạn sẽ cần cài phần mềm máy in Epson Stylus Photo RX630 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo RX630, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo RX630 thì bạn cần cách lấy và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus Photo RX630

Nếu như chúng ta không cài phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo RX630 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo RX630 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là lấy xuống driver máy in Epson Stylus Photo RX630 sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson Stylus Photo RX630 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo RX630 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo RX630, driver máy in Epson Stylus Photo RX630 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo RX630, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo RX630 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu driver máy in Epson Stylus Photo RX630 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo RX630 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo RX630 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus Photo RX630 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo RX630 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo RX630 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus Photo RX630 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus Photo RX630 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus Photo RX630 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo RX630 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải xuống phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo RX630.

Hướng dẫn setup phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo RX630

– Đối với Windows OS sau khi cách tải về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa download, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus Photo RX630 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách lấy về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo RX630 vào folder Application để cài driver setup máy in Epson Stylus Photo RX630 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.