Download và cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus SX430W

Cách tải driver máy in Epson Stylus SX430W và cài đặt driver máy in Epson Stylus SX430W cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus SX430W là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus SX430W khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm phần mềm setup máy in Epson Stylus SX430W

Bạn sẽ phải cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus SX430W khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver máy in Epson Stylus SX430W, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus SX430W thì bạn cần tải về và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus SX430W

Nếu như chúng ta không cài driver máy in Epson Stylus SX430W lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus SX430W của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là cách lấy phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus SX430W sau đó tiến hành cài đặt.

Driver Epson Stylus SX430W có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver cài đặt máy in Epson Stylus SX430W là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus SX430W, driver máy in Epson Stylus SX430W sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus SX430W, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus SX430W và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cấu hình máy in.

– Thiếu phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus SX430W hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus SX430W không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus SX430W về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus SX430W hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus SX430W hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus SX430W cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus SX430W cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus SX430W hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus SX430W hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus SX430W tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus SX430W.

Hướng dẫn cấu hình phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus SX430W

– Với hệ điều hành Windows sau khi lấy về về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy xuống, mở chương trình tự động cài phần mềm driver máy in Epson Stylus SX430W lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cấu hình máy in Epson Stylus SX430W vào folder Application để cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus SX430W như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.