Cách download và cấu hình driver máy in Epson Stylus SX400

Cách tải driver cài đặt máy in Epson Stylus SX400 và cấu hình driver máy in Epson Stylus SX400 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus SX400 là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus SX400 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus SX400

Bạn sẽ cần cài driver máy in Epson Stylus SX400 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver cài đặt máy in Epson Stylus SX400, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver setup máy in Epson Stylus SX400 thì chúng ta cần cách tải và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm setup máy in Epson Stylus SX400

Nếu như bạn không cài driver máy in Epson Stylus SX400 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus SX400 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là download driver máy in Epson Stylus SX400 sau đó tiến hành cài đặt.

Driver Epson Stylus SX400 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm driver máy in Epson Stylus SX400 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus SX400, phần mềm driver máy in Epson Stylus SX400 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus SX400, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus SX400 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm phần mềm máy in.

– Thiếu phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus SX400 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus SX400 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus SX400 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus SX400 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus SX400 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus SX400 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus SX400 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus SX400 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus SX400 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus SX400 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus SX400.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus SX400

– Với Windows sau khi tải về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy, mở chương trình tự động cài driver cấu hình máy in Epson Stylus SX400 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải xuống về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cấu hình máy in Epson Stylus SX400 vào folder Application để cài phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus SX400 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.