Cách download và cấu hình driver máy in Epson Stylus SX535WD

Cách tải phần mềm setup máy in Epson Stylus SX535WD và cài đặt phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus SX535WD cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Stylus SX535WD là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus SX535WD khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus SX535WD

Bạn sẽ cần cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus SX535WD khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson Stylus SX535WD, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus SX535WD thì chúng ta cần tải về và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus SX535WD

Nếu như chúng ta không cài driver cấu hình máy in Epson Stylus SX535WD lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus SX535WD của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là cách lấy driver máy in Epson Stylus SX535WD sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson Stylus SX535WD có chức năng gì?

– Phần mềm driver máy in Epson Stylus SX535WD là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus SX535WD, driver cài đặt máy in Epson Stylus SX535WD sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus SX535WD, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus SX535WD và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu driver setup máy in Epson Stylus SX535WD hoặc driver cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus SX535WD không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus SX535WD về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus SX535WD hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus SX535WD hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus SX535WD cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus SX535WD cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus SX535WD hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus SX535WD hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus SX535WD tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải về driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus SX535WD.

Cách cấu hình phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus SX535WD

– Đối với Windows sau khi tải xuống về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa cách lấy, mở chương trình tự động cài driver cài đặt máy in Epson Stylus SX535WD lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus SX535WD vào folder Application để cài driver máy in Epson Stylus SX535WD như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.