Cách download và cấu hình phần mềm máy in Epson Stylus TX115

Cách tải driver máy in Epson Stylus TX115 và cấu hình phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus TX115 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Stylus TX115 là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus TX115 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver máy in Epson Stylus TX115

Bạn sẽ phải cài phần mềm máy in Epson Stylus TX115 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus TX115, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus TX115 thì bạn cần tải và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus TX115

Nếu như chúng ta không cài driver cài đặt máy in Epson Stylus TX115 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus TX115 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là download phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus TX115 sau đó tiến hành cài đặt.

Driver Epson Stylus TX115 có chức năng gì?

– Phần mềm driver máy in Epson Stylus TX115 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus TX115, phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus TX115 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus TX115, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus TX115 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu driver máy in Epson Stylus TX115 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus TX115 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus TX115 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus TX115 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus TX115 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus TX115 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus TX115 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus TX115 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus TX115 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus TX115 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải về driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus TX115.

Cách cấu hình driver cài đặt máy in Epson Stylus TX115

– Với Windows OS sau khi lấy về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy xuống, mở chương trình tự động cài driver cài đặt máy in Epson Stylus TX115 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Stylus TX115 vào folder Application để cài phần mềm driver máy in Epson Stylus TX115 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.