Tải về và setup driver máy in Epson Stylus C82N

Cách tải driver cài đặt máy in Epson Stylus C82N và cấu hình driver cài đặt máy in Epson Stylus C82N cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus C82N là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus C82N khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus C82N

Bạn sẽ phải cài phần mềm máy in Epson Stylus C82N khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver cài đặt máy in Epson Stylus C82N, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver setup máy in Epson Stylus C82N thì bạn cần cách tải và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver máy in Epson Stylus C82N

Nếu như bạn không cài phần mềm driver máy in Epson Stylus C82N lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus C82N của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải về phần mềm setup máy in Epson Stylus C82N sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson Stylus C82N có chức năng gì?

– Phần mềm driver setup máy in Epson Stylus C82N là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus C82N, driver setup máy in Epson Stylus C82N sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus C82N, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus C82N và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm driver máy in.

– Thiếu phần mềm setup máy in Epson Stylus C82N hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus C82N không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus C82N về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus C82N hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus C82N hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus C82N cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus C82N cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus C82N hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus C82N hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus C82N tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách tải phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus C82N.

Hướng dẫn setup phần mềm setup máy in Epson Stylus C82N

– Với Windows sau khi lấy về về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa download, mở chương trình tự động cài driver setup máy in Epson Stylus C82N lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách lấy về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus C82N vào folder Application để cài driver máy in Epson Stylus C82N như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.