Cách download và cấu hình phần mềm máy in Epson Stylus TX210

Cách tải phần mềm setup máy in Epson Stylus TX210 và cài đặt phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus TX210 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Stylus TX210 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus TX210 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver cài đặt máy in Epson Stylus TX210

Bạn sẽ cần cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus TX210 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver máy in Epson Stylus TX210, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus TX210 thì bạn cần lấy về và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm setup máy in Epson Stylus TX210

Nếu như bạn không cài phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus TX210 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus TX210 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus TX210 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson Stylus TX210 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver cấu hình máy in Epson Stylus TX210 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus TX210, phần mềm driver máy in Epson Stylus TX210 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus TX210, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus TX210 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm setup máy in.

– Thiếu driver cấu hình máy in Epson Stylus TX210 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus TX210 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus TX210 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus TX210 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus TX210 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus TX210 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus TX210 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus TX210 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus TX210 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus TX210 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus TX210.

Cách setup driver máy in Epson Stylus TX210

– Đối với Windows OS sau khi tải về về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy về, mở chương trình tự động cài phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus TX210 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Stylus TX210 vào folder Application để cài driver cài đặt máy in Epson Stylus TX210 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.