Tải xuống và setup driver máy in Epson EMP-TW20

Cách tải phần mềm driver máy in Epson EMP-TW20 và cấu hình phần mềm setup máy in Epson EMP-TW20 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson EMP-TW20 là phần mềm dùng để setup máy in Epson EMP-TW20 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver setup máy in Epson EMP-TW20

Bạn sẽ phải cài phần mềm máy in Epson EMP-TW20 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver máy in Epson EMP-TW20, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-TW20 thì chúng ta cần lấy về và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson EMP-TW20

Nếu như chúng ta không cài phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-TW20 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson EMP-TW20 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải về phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-TW20 sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson EMP-TW20 có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm driver máy in Epson EMP-TW20 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson EMP-TW20, driver máy in Epson EMP-TW20 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson EMP-TW20, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson EMP-TW20 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu driver cài đặt máy in Epson EMP-TW20 hoặc driver cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson EMP-TW20 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson EMP-TW20 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson EMP-TW20 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson EMP-TW20 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson EMP-TW20 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson EMP-TW20 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson EMP-TW20 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson EMP-TW20 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson EMP-TW20 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách lấy driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson EMP-TW20.

Hướng dẫn cấu hình driver setup máy in Epson EMP-TW20

– Với Windows sau khi tải xuống về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson EMP-TW20 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách tải về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-TW20 vào folder Application để cài driver máy in Epson EMP-TW20 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.