Cách download và setup driver máy in Epson AcuLaser C2600

Cách tải driver setup máy in Epson AcuLaser C2600 và setup phần mềm cấu hình máy in Epson AcuLaser C2600 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson AcuLaser C2600 là phần mềm dùng để setup máy in Epson AcuLaser C2600 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm driver máy in Epson AcuLaser C2600

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson AcuLaser C2600 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver máy in Epson AcuLaser C2600, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson AcuLaser C2600 thì bạn cần tải về và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson AcuLaser C2600

Nếu như bạn không cài phần mềm setup máy in Epson AcuLaser C2600 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson AcuLaser C2600 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là lấy phần mềm cài đặt máy in Epson AcuLaser C2600 sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson AcuLaser C2600 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver setup máy in Epson AcuLaser C2600 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson AcuLaser C2600, driver máy in Epson AcuLaser C2600 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson AcuLaser C2600, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson AcuLaser C2600 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu phần mềm driver máy in Epson AcuLaser C2600 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson AcuLaser C2600 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson AcuLaser C2600 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson AcuLaser C2600 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson AcuLaser C2600 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson AcuLaser C2600 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson AcuLaser C2600 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson AcuLaser C2600 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson AcuLaser C2600 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson AcuLaser C2600 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson AcuLaser C2600.

Hướng dẫn cấu hình driver setup máy in Epson AcuLaser C2600

– Đối với Windows sau khi tải về về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa download, mở chương trình tự động cài driver cấu hình máy in Epson AcuLaser C2600 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser C2600 vào folder Application để cài driver cài đặt máy in Epson AcuLaser C2600 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.