Tải xuống và cấu hình driver máy in Epson Stylus Photo RX520

Cách tải driver máy in Epson Stylus Photo RX520 và cấu hình phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo RX520 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Stylus Photo RX520 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus Photo RX520 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo RX520

Bạn sẽ cần cài phần mềm máy in Epson Stylus Photo RX520 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo RX520, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo RX520 thì bạn cần lấy và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo RX520

Nếu như bạn không cài driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo RX520 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo RX520 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy xuống driver máy in Epson Stylus Photo RX520 sau đó tiến hành setup.

Driver Epson Stylus Photo RX520 có chức năng gì?

– Phần mềm driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo RX520 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo RX520, driver máy in Epson Stylus Photo RX520 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo RX520, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo RX520 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cấu hình máy in.

– Thiếu driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo RX520 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo RX520 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo RX520 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus Photo RX520 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo RX520 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo RX520 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus Photo RX520 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus Photo RX520 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus Photo RX520 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo RX520 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo RX520.

Hướng dẫn cài đặt driver máy in Epson Stylus Photo RX520

– Đối với Windows sau khi lấy xuống về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy về, mở chương trình tự động cài phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo RX520 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi download về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Stylus Photo RX520 vào folder Application để cài phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo RX520 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.