Tải và cài đặt phần mềm máy in Epson AcuLaser C9200N

Cách tải driver máy in Epson AcuLaser C9200N và cài đặt driver máy in Epson AcuLaser C9200N cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson AcuLaser C9200N là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson AcuLaser C9200N khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver setup máy in Epson AcuLaser C9200N

Bạn sẽ phải cài phần mềm máy in Epson AcuLaser C9200N khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson AcuLaser C9200N, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm driver máy in Epson AcuLaser C9200N thì chúng ta cần lấy về và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cài đặt máy in Epson AcuLaser C9200N

Nếu như bạn không cài phần mềm setup máy in Epson AcuLaser C9200N lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson AcuLaser C9200N của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải về driver máy in Epson AcuLaser C9200N sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson AcuLaser C9200N có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser C9200N là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson AcuLaser C9200N, phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser C9200N sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson AcuLaser C9200N, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson AcuLaser C9200N và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm setup máy in.

– Thiếu driver setup máy in Epson AcuLaser C9200N hoặc phần mềm phần mềm máy in bị lỗi thì máy in Epson AcuLaser C9200N không thể in ấn được.

Tải Driver Epson AcuLaser C9200N về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson AcuLaser C9200N hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson AcuLaser C9200N hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson AcuLaser C9200N cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson AcuLaser C9200N cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson AcuLaser C9200N hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson AcuLaser C9200N hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson AcuLaser C9200N tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải xuống phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson AcuLaser C9200N.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm driver máy in Epson AcuLaser C9200N

– Đối với Windows sau khi lấy xuống về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa cách lấy, mở chương trình tự động cài driver cấu hình máy in Epson AcuLaser C9200N lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải xuống về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cài đặt máy in Epson AcuLaser C9200N vào folder Application để cài driver máy in Epson AcuLaser C9200N như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.