Cách download và setup driver máy in Epson EMP-500

Bạn đang muốn lấy xuống phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-500, bài viết này chúng tôi chia sẻ cách tải phần mềm cài đặt máy in Epson EMP-500 và cấu hình phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-500 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson EMP-500 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson EMP-500 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver máy in Epson EMP-500

Bạn sẽ cần cài phần mềm máy in Epson EMP-500 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-500, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver setup máy in Epson EMP-500 thì bạn cần tải xuống và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm setup máy in Epson EMP-500

Nếu như chúng ta không cài phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-500 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson EMP-500 của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là lấy về driver cài đặt máy in Epson EMP-500 sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson EMP-500 có chức năng gì?

– Phần mềm driver cài đặt máy in Epson EMP-500 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson EMP-500, phần mềm cài đặt máy in Epson EMP-500 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson EMP-500, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson EMP-500 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu phần mềm driver máy in Epson EMP-500 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson EMP-500 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson EMP-500 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson EMP-500 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson EMP-500 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson EMP-500 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson EMP-500 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson EMP-500 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson EMP-500 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson EMP-500 tại đây

Lưu ý: Nếu link trên bị lỗi, bạn có thể vào trang https://www.epson.com.vn/Support/Printers/sh/s1 để tìm và tải về tại trang chủ Epson.com.vn

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách lấy driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson EMP-500.

Cách cài đặt phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-500

– Với hệ điều hành Windows sau khi cách tải về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy, mở chương trình tự động cài driver cài đặt máy in Epson EMP-500 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách lấy về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver setup máy in Epson EMP-500 vào folder Application để cài driver cấu hình máy in Epson EMP-500 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.