Cách download và setup driver máy in Epson GT-7000S

Cách tải phần mềm driver máy in Epson GT-7000S và setup phần mềm phần mềm máy in Epson GT-7000S cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson GT-7000S là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson GT-7000S khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson GT-7000S

Bạn sẽ cần cài đặt driver máy in Epson GT-7000S khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver setup máy in Epson GT-7000S, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver setup máy in Epson GT-7000S thì bạn cần lấy về và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm setup máy in Epson GT-7000S

Nếu như chúng ta không cài driver máy in Epson GT-7000S lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson GT-7000S của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải về driver máy in Epson GT-7000S sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson GT-7000S có chức năng gì?

– Phần mềm driver máy in Epson GT-7000S là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson GT-7000S, driver máy in Epson GT-7000S sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson GT-7000S, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson GT-7000S và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm driver máy in.

– Thiếu phần mềm driver máy in Epson GT-7000S hoặc phần mềm cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson GT-7000S không thể in ấn được.

Tải Driver Epson GT-7000S về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson GT-7000S hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson GT-7000S hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson GT-7000S cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson GT-7000S cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson GT-7000S hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson GT-7000S hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson GT-7000S tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải xuống phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson GT-7000S.

Cách cấu hình phần mềm cấu hình máy in Epson GT-7000S

– Đối với Windows OS sau khi lấy về về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy, mở chương trình tự động cài phần mềm phần mềm máy in Epson GT-7000S lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách lấy về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver setup máy in Epson GT-7000S vào folder Application để cài phần mềm cài đặt máy in Epson GT-7000S như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.