Cách download và setup driver máy in Epson Stylus C84N

Cách tải driver máy in Epson Stylus C84N và cấu hình phần mềm setup máy in Epson Stylus C84N cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Stylus C84N là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus C84N khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver cấu hình máy in Epson Stylus C84N

Bạn sẽ cần cài đặt driver máy in Epson Stylus C84N khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson Stylus C84N, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus C84N thì bạn cần cách lấy và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson Stylus C84N

Nếu như bạn không cài driver cấu hình máy in Epson Stylus C84N lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus C84N của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải xuống phần mềm driver máy in Epson Stylus C84N sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson Stylus C84N có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver cấu hình máy in Epson Stylus C84N là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus C84N, driver máy in Epson Stylus C84N sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus C84N, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus C84N và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cài đặt máy in.

– Thiếu phần mềm driver máy in Epson Stylus C84N hoặc phần mềm phần mềm máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus C84N không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus C84N về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus C84N hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus C84N hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus C84N cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus C84N cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus C84N hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus C84N hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus C84N tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus C84N.

Hướng dẫn setup driver cấu hình máy in Epson Stylus C84N

– Với hệ điều hành Windows sau khi cách lấy về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus C84N lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách lấy về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Stylus C84N vào folder Application để cài phần mềm setup máy in Epson Stylus C84N như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.