Tải về và cài đặt phần mềm máy in Epson WorkForce DS-7500N

Cách tải phần mềm cài đặt máy in Epson WorkForce DS-7500N và cài đặt driver máy in Epson WorkForce DS-7500N cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson WorkForce DS-7500N là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson WorkForce DS-7500N khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver cài đặt máy in Epson WorkForce DS-7500N

Bạn sẽ cần cài driver máy in Epson WorkForce DS-7500N khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson WorkForce DS-7500N, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver setup máy in Epson WorkForce DS-7500N thì bạn cần tải và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson WorkForce DS-7500N

Nếu như bạn không cài driver cài đặt máy in Epson WorkForce DS-7500N lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson WorkForce DS-7500N của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là lấy driver máy in Epson WorkForce DS-7500N sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson WorkForce DS-7500N có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm setup máy in Epson WorkForce DS-7500N là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson WorkForce DS-7500N, driver cài đặt máy in Epson WorkForce DS-7500N sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson WorkForce DS-7500N, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson WorkForce DS-7500N và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cài đặt máy in.

– Thiếu driver máy in Epson WorkForce DS-7500N hoặc phần mềm cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson WorkForce DS-7500N không thể in ấn được.

Tải Driver Epson WorkForce DS-7500N về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson WorkForce DS-7500N hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson WorkForce DS-7500N hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson WorkForce DS-7500N cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson WorkForce DS-7500N cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson WorkForce DS-7500N hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson WorkForce DS-7500N hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson WorkForce DS-7500N tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang download driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson WorkForce DS-7500N.

Cách cấu hình phần mềm driver máy in Epson WorkForce DS-7500N

– Với Windows sau khi cách lấy về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy, mở chương trình tự động cài driver cấu hình máy in Epson WorkForce DS-7500N lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson WorkForce DS-7500N vào folder Application để cài driver máy in Epson WorkForce DS-7500N như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.