Download và setup phần mềm máy in Epson EMP-8100NL

Nếu bạn đang muốn tải về driver máy in Epson EMP-8100NL, bài viết này chúng tôi chia sẻ cách tải driver cấu hình máy in Epson EMP-8100NL và cấu hình phần mềm cài đặt máy in Epson EMP-8100NL cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson EMP-8100NL là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson EMP-8100NL khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-8100NL

Bạn sẽ cần cài phần mềm máy in Epson EMP-8100NL khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver máy in Epson EMP-8100NL, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver setup máy in Epson EMP-8100NL thì chúng ta cần cách lấy và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver máy in Epson EMP-8100NL

Nếu như chúng ta không cài driver máy in Epson EMP-8100NL lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson EMP-8100NL của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là lấy xuống driver máy in Epson EMP-8100NL sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson EMP-8100NL có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm driver máy in Epson EMP-8100NL là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson EMP-8100NL, driver cài đặt máy in Epson EMP-8100NL sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson EMP-8100NL, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson EMP-8100NL và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm phần mềm máy in.

– Thiếu phần mềm setup máy in Epson EMP-8100NL hoặc phần mềm cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson EMP-8100NL không thể in ấn được.

Tải Driver Epson EMP-8100NL về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson EMP-8100NL hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson EMP-8100NL hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson EMP-8100NL cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson EMP-8100NL cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson EMP-8100NL hỗ trợ Windows 10

Driver Epson EMP-8100NL hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson EMP-8100NL tại đây

Lưu ý: Nếu link trên bị lỗi, chúng ta có thể vào trang https://www.epson.com.vn/Support/Printers/sh/s1 để tìm và lấy xuống tại trang chủ Epson.com.vn

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson EMP-8100NL.

Hướng dẫn cấu hình driver setup máy in Epson EMP-8100NL

– Đối với hệ điều hành Windows sau khi cách tải về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy về, mở chương trình tự động cài phần mềm cài đặt máy in Epson EMP-8100NL lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi download về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cấu hình máy in Epson EMP-8100NL vào folder Application để cài driver máy in Epson EMP-8100NL như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.