Cách download và setup driver máy in Epson Stylus Photo TX650

Cách tải driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo TX650 và cài đặt phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo TX650 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus Photo TX650 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus Photo TX650 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo TX650

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson Stylus Photo TX650 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo TX650, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo TX650 thì chúng ta cần tải xuống và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo TX650

Nếu như bạn không cài phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo TX650 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo TX650 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy driver setup máy in Epson Stylus Photo TX650 sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson Stylus Photo TX650 có chức năng gì?

– Phần mềm driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo TX650 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo TX650, driver setup máy in Epson Stylus Photo TX650 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo TX650, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo TX650 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cài đặt máy in.

– Thiếu driver máy in Epson Stylus Photo TX650 hoặc phần mềm setup máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo TX650 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo TX650 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus Photo TX650 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo TX650 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo TX650 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus Photo TX650 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus Photo TX650 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus Photo TX650 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo TX650 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo TX650.

Cách cấu hình driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo TX650

– Đối với hệ điều hành Windows sau khi cách lấy về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải xuống, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus Photo TX650 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi download về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo TX650 vào folder Application để cài phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo TX650 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.