Cách tải và setup phần mềm máy in Epson Expression Home XP-30

Cách tải phần mềm driver máy in Epson Expression Home XP-30 và setup phần mềm driver máy in Epson Expression Home XP-30 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Expression Home XP-30 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Expression Home XP-30 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson Expression Home XP-30

Bạn sẽ phải cài đặt driver máy in Epson Expression Home XP-30 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm cấu hình máy in Epson Expression Home XP-30, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cài đặt máy in Epson Expression Home XP-30 thì chúng ta cần tải về và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Expression Home XP-30

Nếu như chúng ta không cài phần mềm cài đặt máy in Epson Expression Home XP-30 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Expression Home XP-30 của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là download phần mềm cấu hình máy in Epson Expression Home XP-30 sau đó tiến hành setup.

Driver Epson Expression Home XP-30 có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson Expression Home XP-30 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Expression Home XP-30, driver setup máy in Epson Expression Home XP-30 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Expression Home XP-30, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Expression Home XP-30 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm setup máy in.

– Thiếu driver cấu hình máy in Epson Expression Home XP-30 hoặc driver cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson Expression Home XP-30 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Expression Home XP-30 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Expression Home XP-30 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Expression Home XP-30 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Expression Home XP-30 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Expression Home XP-30 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Expression Home XP-30 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Expression Home XP-30 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Expression Home XP-30 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Expression Home XP-30.

Cách cài đặt phần mềm driver máy in Epson Expression Home XP-30

– Với Windows OS sau khi lấy về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Expression Home XP-30 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi download về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm driver máy in Epson Expression Home XP-30 vào folder Application để cài driver máy in Epson Expression Home XP-30 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.