Cách tải và cấu hình driver máy in Epson AcuLaser C1000

Cách tải phần mềm driver máy in Epson AcuLaser C1000 và cấu hình driver máy in Epson AcuLaser C1000 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson AcuLaser C1000 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson AcuLaser C1000 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser C1000

Bạn sẽ phải cài đặt driver máy in Epson AcuLaser C1000 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm cấu hình máy in Epson AcuLaser C1000, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cấu hình máy in Epson AcuLaser C1000 thì bạn cần cách lấy và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm setup máy in Epson AcuLaser C1000

Nếu như bạn không cài driver cài đặt máy in Epson AcuLaser C1000 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson AcuLaser C1000 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải driver cài đặt máy in Epson AcuLaser C1000 sau đó tiến hành setup.

Driver Epson AcuLaser C1000 có chức năng gì?

– Phần mềm driver máy in Epson AcuLaser C1000 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson AcuLaser C1000, phần mềm driver máy in Epson AcuLaser C1000 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson AcuLaser C1000, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson AcuLaser C1000 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cấu hình máy in.

– Thiếu driver máy in Epson AcuLaser C1000 hoặc phần mềm cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson AcuLaser C1000 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson AcuLaser C1000 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson AcuLaser C1000 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson AcuLaser C1000 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson AcuLaser C1000 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson AcuLaser C1000 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson AcuLaser C1000 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson AcuLaser C1000 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson AcuLaser C1000 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải về driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson AcuLaser C1000.

Hướng dẫn cấu hình phần mềm driver máy in Epson AcuLaser C1000

– Đối với Windows sau khi cách tải về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa cách tải, mở chương trình tự động cài driver setup máy in Epson AcuLaser C1000 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách tải về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cài đặt máy in Epson AcuLaser C1000 vào folder Application để cài driver cài đặt máy in Epson AcuLaser C1000 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.