Cách tải và setup phần mềm máy in Epson EH-TW9200

Có phải bạn đang muốn tải xuống driver setup máy in Epson EH-TW9200, bài viết này chúng tôi chia sẻ cách tải driver máy in Epson EH-TW9200 và cài đặt phần mềm driver máy in Epson EH-TW9200 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson EH-TW9200 là phần mềm dùng để setup máy in Epson EH-TW9200 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver máy in Epson EH-TW9200

Bạn sẽ cần cài driver máy in Epson EH-TW9200 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver máy in Epson EH-TW9200, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson EH-TW9200 thì chúng ta cần lấy xuống và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson EH-TW9200

Nếu như chúng ta không cài phần mềm cài đặt máy in Epson EH-TW9200 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson EH-TW9200 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải driver máy in Epson EH-TW9200 sau đó tiến hành setup.

Driver Epson EH-TW9200 có chức năng gì?

– Phần mềm driver cài đặt máy in Epson EH-TW9200 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson EH-TW9200, phần mềm phần mềm máy in Epson EH-TW9200 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson EH-TW9200, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson EH-TW9200 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cấu hình máy in.

– Thiếu driver cài đặt máy in Epson EH-TW9200 hoặc phần mềm phần mềm máy in bị lỗi thì máy in Epson EH-TW9200 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson EH-TW9200 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson EH-TW9200 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson EH-TW9200 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson EH-TW9200 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson EH-TW9200 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson EH-TW9200 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson EH-TW9200 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson EH-TW9200 tại đây

Lưu ý: Nếu link trên bị lỗi, chúng ta có thể vào trang https://www.epson.com.vn/Support/Printers/sh/s1 để tìm và lấy xuống tại trang chủ Epson.com.vn

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson EH-TW9200.

Cách cài đặt phần mềm setup máy in Epson EH-TW9200

– Đối với Windows OS sau khi lấy về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy xuống, mở chương trình tự động cài phần mềm phần mềm máy in Epson EH-TW9200 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson EH-TW9200 vào folder Application để cài phần mềm cấu hình máy in Epson EH-TW9200 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.