Cách download và setup phần mềm máy in Epson Expression Home XP-306

Cách tải driver cấu hình máy in Epson Expression Home XP-306 và setup driver máy in Epson Expression Home XP-306 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Expression Home XP-306 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Expression Home XP-306 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson Expression Home XP-306

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson Expression Home XP-306 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm setup máy in Epson Expression Home XP-306, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm setup máy in Epson Expression Home XP-306 thì bạn cần lấy xuống và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson Expression Home XP-306

Nếu như chúng ta không cài phần mềm driver máy in Epson Expression Home XP-306 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Expression Home XP-306 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là download phần mềm driver máy in Epson Expression Home XP-306 sau đó tiến hành setup.

Driver Epson Expression Home XP-306 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm setup máy in Epson Expression Home XP-306 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Expression Home XP-306, driver máy in Epson Expression Home XP-306 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Expression Home XP-306, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Expression Home XP-306 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm setup máy in.

– Thiếu phần mềm driver máy in Epson Expression Home XP-306 hoặc driver cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson Expression Home XP-306 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Expression Home XP-306 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Expression Home XP-306 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Expression Home XP-306 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Expression Home XP-306 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Expression Home XP-306 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Expression Home XP-306 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Expression Home XP-306 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Expression Home XP-306 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Expression Home XP-306.

Hướng dẫn cài đặt driver cài đặt máy in Epson Expression Home XP-306

– Đối với Windows sau khi tải về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Expression Home XP-306 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy xuống về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Expression Home XP-306 vào folder Application để cài phần mềm setup máy in Epson Expression Home XP-306 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.