Cách download và setup phần mềm máy in Epson Stylus C80N

Cách tải phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus C80N và cấu hình phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus C80N cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus C80N là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus C80N khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver máy in Epson Stylus C80N

Bạn sẽ phải cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus C80N khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus C80N, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus C80N thì chúng ta cần download và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus C80N

Nếu như chúng ta không cài driver cài đặt máy in Epson Stylus C80N lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus C80N của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy driver máy in Epson Stylus C80N sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson Stylus C80N có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm setup máy in Epson Stylus C80N là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus C80N, phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus C80N sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus C80N, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus C80N và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm phần mềm máy in.

– Thiếu driver máy in Epson Stylus C80N hoặc phần mềm driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus C80N không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus C80N về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus C80N hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus C80N hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus C80N cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus C80N cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus C80N hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus C80N hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus C80N tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách lấy driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus C80N.

Cách setup driver cấu hình máy in Epson Stylus C80N

– Với Windows OS sau khi cách tải về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải xuống, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus C80N lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Stylus C80N vào folder Application để cài driver máy in Epson Stylus C80N như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.