Cách download và setup phần mềm máy in Epson XP-206

Cách tải phần mềm cấu hình máy in Epson XP-206 và cấu hình driver máy in Epson XP-206 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson XP-206 là phần mềm dùng để setup máy in Epson XP-206 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm setup máy in Epson XP-206

Bạn sẽ cần cài đặt driver máy in Epson XP-206 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver máy in Epson XP-206, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson XP-206 thì chúng ta cần lấy xuống và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson XP-206

Nếu như bạn không cài driver setup máy in Epson XP-206 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson XP-206 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là lấy xuống driver máy in Epson XP-206 sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson XP-206 có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm driver máy in Epson XP-206 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson XP-206, phần mềm cài đặt máy in Epson XP-206 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson XP-206, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson XP-206 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cấu hình máy in.

– Thiếu phần mềm phần mềm máy in Epson XP-206 hoặc phần mềm cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson XP-206 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson XP-206 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson XP-206 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson XP-206 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson XP-206 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson XP-206 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson XP-206 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson XP-206 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson XP-206 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải về driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson XP-206.

Cách setup driver cấu hình máy in Epson XP-206

– Đối với Windows sau khi lấy về về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy về, mở chương trình tự động cài phần mềm setup máy in Epson XP-206 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cài đặt máy in Epson XP-206 vào folder Application để cài phần mềm phần mềm máy in Epson XP-206 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.