Tải xuống và cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus Pro 4450

Cách tải phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Pro 4450 và cấu hình driver cài đặt máy in Epson Stylus Pro 4450 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Stylus Pro 4450 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus Pro 4450 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Pro 4450

Bạn sẽ cần cài phần mềm máy in Epson Stylus Pro 4450 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 4450, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 4450 thì chúng ta cần tải xuống và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus Pro 4450

Nếu như chúng ta không cài phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 4450 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Pro 4450 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là cách lấy driver máy in Epson Stylus Pro 4450 sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson Stylus Pro 4450 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Pro 4450 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 4450, driver máy in Epson Stylus Pro 4450 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Pro 4450, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 4450 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cài đặt máy in.

– Thiếu driver cấu hình máy in Epson Stylus Pro 4450 hoặc driver cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Pro 4450 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Pro 4450 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus Pro 4450 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Pro 4450 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Pro 4450 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus Pro 4450 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus Pro 4450 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus Pro 4450 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Pro 4450 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang download phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Pro 4450.

Cách cấu hình driver máy in Epson Stylus Pro 4450

– Với Windows OS sau khi download về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa tải xuống, mở chương trình tự động cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 4450 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi download về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Stylus Pro 4450 vào folder Application để cài phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 4450 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.