Cách tải và cài đặt driver máy in Epson Stylus Photo PX730WD

Cách tải phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo PX730WD và setup driver máy in Epson Stylus Photo PX730WD cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus Photo PX730WD là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus Photo PX730WD khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo PX730WD

Bạn sẽ phải cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus Photo PX730WD khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver máy in Epson Stylus Photo PX730WD, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver setup máy in Epson Stylus Photo PX730WD thì chúng ta cần tải xuống và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo PX730WD

Nếu như chúng ta không cài phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo PX730WD lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo PX730WD của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải xuống phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo PX730WD sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson Stylus Photo PX730WD có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo PX730WD là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo PX730WD, phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo PX730WD sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo PX730WD, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo PX730WD và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm phần mềm máy in.

– Thiếu phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo PX730WD hoặc phần mềm driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo PX730WD không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo PX730WD về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus Photo PX730WD hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo PX730WD hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo PX730WD cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus Photo PX730WD cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus Photo PX730WD hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus Photo PX730WD hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo PX730WD tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải về driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo PX730WD.

Cách cấu hình phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo PX730WD

– Đối với Windows OS sau khi tải về về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy, mở chương trình tự động cài driver setup máy in Epson Stylus Photo PX730WD lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách tải về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo PX730WD vào folder Application để cài phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo PX730WD như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.