Cách tải và cài đặt driver máy in Epson Stylus SX215

Cách tải phần mềm driver máy in Epson Stylus SX215 và cấu hình phần mềm driver máy in Epson Stylus SX215 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus SX215 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus SX215 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus SX215

Bạn sẽ cần cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus SX215 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver máy in Epson Stylus SX215, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm driver máy in Epson Stylus SX215 thì bạn cần tải xuống và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver máy in Epson Stylus SX215

Nếu như chúng ta không cài driver máy in Epson Stylus SX215 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus SX215 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải xuống phần mềm driver máy in Epson Stylus SX215 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson Stylus SX215 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus SX215 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus SX215, phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus SX215 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus SX215, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus SX215 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver setup máy in.

– Thiếu driver setup máy in Epson Stylus SX215 hoặc driver cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus SX215 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus SX215 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus SX215 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus SX215 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus SX215 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus SX215 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus SX215 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus SX215 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus SX215 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus SX215.

Hướng dẫn cài đặt driver máy in Epson Stylus SX215

– Đối với hệ điều hành Windows sau khi lấy về về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy xuống, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus SX215 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy xuống về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm driver máy in Epson Stylus SX215 vào folder Application để cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus SX215 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.