Tải về và setup phần mềm máy in Epson WorkForce AL-M200DW

Cách tải driver máy in Epson WorkForce AL-M200DW và cài đặt phần mềm phần mềm máy in Epson WorkForce AL-M200DW cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson WorkForce AL-M200DW là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson WorkForce AL-M200DW khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson WorkForce AL-M200DW

Bạn sẽ phải cài phần mềm máy in Epson WorkForce AL-M200DW khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver cấu hình máy in Epson WorkForce AL-M200DW, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson WorkForce AL-M200DW thì chúng ta cần lấy xuống và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cấu hình máy in Epson WorkForce AL-M200DW

Nếu như bạn không cài phần mềm setup máy in Epson WorkForce AL-M200DW lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson WorkForce AL-M200DW của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là cách tải driver setup máy in Epson WorkForce AL-M200DW sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson WorkForce AL-M200DW có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson WorkForce AL-M200DW là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson WorkForce AL-M200DW, phần mềm cài đặt máy in Epson WorkForce AL-M200DW sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson WorkForce AL-M200DW, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson WorkForce AL-M200DW và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu phần mềm phần mềm máy in Epson WorkForce AL-M200DW hoặc phần mềm driver máy in bị lỗi thì máy in Epson WorkForce AL-M200DW không thể in ấn được.

Tải Driver Epson WorkForce AL-M200DW về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson WorkForce AL-M200DW hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson WorkForce AL-M200DW hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson WorkForce AL-M200DW cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson WorkForce AL-M200DW cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson WorkForce AL-M200DW hỗ trợ Windows 10

Driver Epson WorkForce AL-M200DW hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson WorkForce AL-M200DW tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang download driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson WorkForce AL-M200DW.

Cách cài đặt phần mềm cấu hình máy in Epson WorkForce AL-M200DW

– Đối với Windows sau khi lấy về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa tải về, mở chương trình tự động cài phần mềm cấu hình máy in Epson WorkForce AL-M200DW lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy xuống về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson WorkForce AL-M200DW vào folder Application để cài phần mềm driver máy in Epson WorkForce AL-M200DW như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.