Tải và setup phần mềm máy in Epson L353

Cách tải driver cấu hình máy in Epson L353 và cài đặt driver máy in Epson L353 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson L353 là phần mềm dùng để setup máy in Epson L353 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver máy in Epson L353

Bạn sẽ cần cài đặt driver máy in Epson L353 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver cài đặt máy in Epson L353, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver setup máy in Epson L353 thì chúng ta cần tải xuống và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson L353

Nếu như bạn không cài driver cấu hình máy in Epson L353 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson L353 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải phần mềm setup máy in Epson L353 sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson L353 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver cấu hình máy in Epson L353 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson L353, driver máy in Epson L353 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson L353, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson L353 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cài đặt máy in.

– Thiếu driver cấu hình máy in Epson L353 hoặc phần mềm cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson L353 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson L353 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson L353 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson L353 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson L353 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson L353 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson L353 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson L353 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson L353 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách tải phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson L353.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm cài đặt máy in Epson L353

– Với Windows OS sau khi lấy về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải, mở chương trình tự động cài phần mềm cài đặt máy in Epson L353 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi download về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cấu hình máy in Epson L353 vào folder Application để cài driver cài đặt máy in Epson L353 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.