Cách tải và cài đặt phần mềm máy in Epson EMP-6110

Có phải bạn đang muốn tải phần mềm cài đặt máy in Epson EMP-6110, bài viết này chúng tôi chia sẻ cách tải driver setup máy in Epson EMP-6110 và cài đặt driver cài đặt máy in Epson EMP-6110 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson EMP-6110 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson EMP-6110 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson EMP-6110

Bạn sẽ phải cài phần mềm máy in Epson EMP-6110 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver máy in Epson EMP-6110, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver setup máy in Epson EMP-6110 thì chúng ta cần tải về và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-6110

Nếu như chúng ta không cài phần mềm driver máy in Epson EMP-6110 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson EMP-6110 của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là cách lấy driver máy in Epson EMP-6110 sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson EMP-6110 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm driver máy in Epson EMP-6110 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson EMP-6110, phần mềm driver máy in Epson EMP-6110 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson EMP-6110, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson EMP-6110 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu phần mềm setup máy in Epson EMP-6110 hoặc phần mềm driver máy in bị lỗi thì máy in Epson EMP-6110 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson EMP-6110 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson EMP-6110 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson EMP-6110 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson EMP-6110 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson EMP-6110 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson EMP-6110 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson EMP-6110 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson EMP-6110 tại đây

Lưu ý: Nếu link trên bị lỗi, bạn có thể vào trang https://www.epson.com.vn/Support/Printers/sh/s1 để tìm và lấy về tại trang chủ Epson.com.vn

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson EMP-6110.

Cách cài đặt driver setup máy in Epson EMP-6110

– Với Windows sau khi lấy về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy xuống, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson EMP-6110 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-6110 vào folder Application để cài phần mềm driver máy in Epson EMP-6110 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.