Cách tải và cài đặt phần mềm máy in Epson EMP-811

Nếu bạn đang muốn tải phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-811, bài viết này chúng tôi chia sẻ cách tải phần mềm setup máy in Epson EMP-811 và cấu hình driver máy in Epson EMP-811 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson EMP-811 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson EMP-811 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver cấu hình máy in Epson EMP-811

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson EMP-811 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-811, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cài đặt máy in Epson EMP-811 thì bạn cần tải và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-811

Nếu như chúng ta không cài phần mềm driver máy in Epson EMP-811 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson EMP-811 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải driver máy in Epson EMP-811 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson EMP-811 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-811 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson EMP-811, driver cấu hình máy in Epson EMP-811 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson EMP-811, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson EMP-811 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm setup máy in.

– Thiếu driver cấu hình máy in Epson EMP-811 hoặc driver cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson EMP-811 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson EMP-811 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson EMP-811 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson EMP-811 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson EMP-811 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson EMP-811 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson EMP-811 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson EMP-811 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson EMP-811 tại đây

Lưu ý: Nếu link trên bị lỗi, bạn có thể vào trang https://www.epson.com.vn/Support/Printers/sh/s1 để tìm và lấy tại trang chủ Epson.com.vn

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải về phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson EMP-811.

Cách setup phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-811

– Với Windows sau khi cách tải về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải, mở chương trình tự động cài driver cấu hình máy in Epson EMP-811 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải xuống về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson EMP-811 vào folder Application để cài driver máy in Epson EMP-811 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.