Download và cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus C40

Cách tải phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus C40 và cấu hình driver máy in Epson Stylus C40 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus C40 là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus C40 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm driver máy in Epson Stylus C40

Bạn sẽ cần cài đặt driver máy in Epson Stylus C40 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver máy in Epson Stylus C40, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cấu hình máy in Epson Stylus C40 thì bạn cần lấy xuống và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus C40

Nếu như chúng ta không cài driver máy in Epson Stylus C40 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus C40 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy xuống phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus C40 sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson Stylus C40 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus C40 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus C40, phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus C40 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus C40, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus C40 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cấu hình máy in.

– Thiếu driver cài đặt máy in Epson Stylus C40 hoặc phần mềm cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus C40 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus C40 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus C40 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus C40 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus C40 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus C40 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus C40 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus C40 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus C40 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus C40.

Hướng dẫn cấu hình driver máy in Epson Stylus C40

– Đối với hệ điều hành Windows sau khi cách tải về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa download, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus C40 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải xuống về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cài đặt máy in Epson Stylus C40 vào folder Application để cài phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus C40 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.