Cách tải và cài đặt phần mềm máy in Epson EMP-8000NL

Bạn đang muốn tải về phần mềm driver máy in Epson EMP-8000NL, bài viết này chúng tôi chia sẻ cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-8000NL và cấu hình driver cài đặt máy in Epson EMP-8000NL cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson EMP-8000NL là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson EMP-8000NL khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver cài đặt máy in Epson EMP-8000NL

Bạn sẽ cần cài đặt driver máy in Epson EMP-8000NL khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-8000NL, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cài đặt máy in Epson EMP-8000NL thì bạn cần lấy về và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm setup máy in Epson EMP-8000NL

Nếu như chúng ta không cài driver cài đặt máy in Epson EMP-8000NL lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson EMP-8000NL của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-8000NL sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson EMP-8000NL có chức năng gì?

– Phần mềm driver setup máy in Epson EMP-8000NL là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson EMP-8000NL, phần mềm cài đặt máy in Epson EMP-8000NL sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson EMP-8000NL, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson EMP-8000NL và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver setup máy in.

– Thiếu driver máy in Epson EMP-8000NL hoặc driver setup máy in bị lỗi thì máy in Epson EMP-8000NL không thể in ấn được.

Tải Driver Epson EMP-8000NL về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson EMP-8000NL hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson EMP-8000NL hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson EMP-8000NL cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson EMP-8000NL cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson EMP-8000NL hỗ trợ Windows 10

Driver Epson EMP-8000NL hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson EMP-8000NL tại đây

Lưu ý: Nếu link trên bị lỗi, chúng ta có thể vào trang https://www.epson.com.vn/Support/Printers/sh/s1 để tìm và tải xuống tại trang chủ Epson.com.vn

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson EMP-8000NL.

Hướng dẫn setup phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-8000NL

– Với hệ điều hành Windows sau khi download về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa download, mở chương trình tự động cài phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-8000NL lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cấu hình máy in Epson EMP-8000NL vào folder Application để cài phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-8000NL như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.