Cách tải và cài đặt phần mềm máy in Epson EMP-S52

Cách tải phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-S52 và setup phần mềm driver máy in Epson EMP-S52 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson EMP-S52 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson EMP-S52 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver cấu hình máy in Epson EMP-S52

Bạn sẽ cần cài phần mềm máy in Epson EMP-S52 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson EMP-S52, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm driver máy in Epson EMP-S52 thì bạn cần lấy xuống và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm setup máy in Epson EMP-S52

Nếu như bạn không cài phần mềm setup máy in Epson EMP-S52 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson EMP-S52 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy driver setup máy in Epson EMP-S52 sau đó tiến hành setup.

Driver Epson EMP-S52 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver cài đặt máy in Epson EMP-S52 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson EMP-S52, phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-S52 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson EMP-S52, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson EMP-S52 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cấu hình máy in.

– Thiếu driver cấu hình máy in Epson EMP-S52 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson EMP-S52 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson EMP-S52 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson EMP-S52 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson EMP-S52 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson EMP-S52 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson EMP-S52 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson EMP-S52 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson EMP-S52 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson EMP-S52 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson EMP-S52.

Hướng dẫn setup phần mềm setup máy in Epson EMP-S52

– Với Windows sau khi tải xuống về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa cách tải, mở chương trình tự động cài phần mềm cài đặt máy in Epson EMP-S52 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách lấy về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cài đặt máy in Epson EMP-S52 vào folder Application để cài driver setup máy in Epson EMP-S52 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.