Cách tải và cài đặt phần mềm máy in Epson L555

Cách tải phần mềm driver máy in Epson L555 và cài đặt driver máy in Epson L555 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson L555 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson L555 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson L555

Bạn sẽ phải cài phần mềm máy in Epson L555 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver máy in Epson L555, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm phần mềm máy in Epson L555 thì bạn cần download và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cài đặt máy in Epson L555

Nếu như bạn không cài phần mềm setup máy in Epson L555 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson L555 của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là download phần mềm driver máy in Epson L555 sau đó tiến hành setup.

Driver Epson L555 có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson L555 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson L555, driver cài đặt máy in Epson L555 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson L555, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson L555 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm phần mềm máy in.

– Thiếu phần mềm phần mềm máy in Epson L555 hoặc phần mềm driver máy in bị lỗi thì máy in Epson L555 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson L555 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson L555 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson L555 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson L555 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson L555 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson L555 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson L555 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson L555 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson L555.

Hướng dẫn cấu hình driver máy in Epson L555

– Với Windows OS sau khi cách lấy về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy về, mở chương trình tự động cài driver cấu hình máy in Epson L555 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cài đặt máy in Epson L555 vào folder Application để cài driver máy in Epson L555 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.