Cách tải và cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus DX4850+

Cách tải phần mềm setup máy in Epson Stylus DX4850+ và setup driver cấu hình máy in Epson Stylus DX4850+ cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus DX4850+ là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus DX4850+ khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver cấu hình máy in Epson Stylus DX4850+

Bạn sẽ phải cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus DX4850+ khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver cấu hình máy in Epson Stylus DX4850+, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm driver máy in Epson Stylus DX4850+ thì chúng ta cần tải và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus DX4850+

Nếu như chúng ta không cài driver cài đặt máy in Epson Stylus DX4850+ lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus DX4850+ của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là cách lấy driver setup máy in Epson Stylus DX4850+ sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson Stylus DX4850+ có chức năng gì?

– Phần mềm driver cài đặt máy in Epson Stylus DX4850+ là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus DX4850+, phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus DX4850+ sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus DX4850+, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus DX4850+ và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm driver máy in.

– Thiếu phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus DX4850+ hoặc phần mềm setup máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus DX4850+ không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus DX4850+ về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus DX4850+ hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus DX4850+ hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus DX4850+ cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus DX4850+ cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus DX4850+ hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus DX4850+ hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus DX4850+ tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus DX4850+.

Cách cấu hình driver setup máy in Epson Stylus DX4850+

– Với hệ điều hành Windows sau khi lấy về về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải về, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus DX4850+ lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Stylus DX4850+ vào folder Application để cài driver máy in Epson Stylus DX4850+ như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.