Cách tải và cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus Pro 10600 – UltraChrome Ink

Cách tải phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Pro 10600 – UltraChrome Ink và cấu hình driver cấu hình máy in Epson Stylus Pro 10600 – UltraChrome Ink cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus Pro 10600 – UltraChrome Ink là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus Pro 10600 – UltraChrome Ink khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver setup máy in Epson Stylus Pro 10600 - UltraChrome Ink

Bạn sẽ phải cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus Pro 10600 – UltraChrome Ink khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Pro 10600 – UltraChrome Ink, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cài đặt máy in Epson Stylus Pro 10600 – UltraChrome Ink thì bạn cần lấy và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson Stylus Pro 10600 – UltraChrome Ink

Nếu như bạn không cài driver máy in Epson Stylus Pro 10600 – UltraChrome Ink lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Pro 10600 – UltraChrome Ink của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là lấy xuống phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 10600 – UltraChrome Ink sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson Stylus Pro 10600 – UltraChrome Ink có chức năng gì?

– Phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 10600 – UltraChrome Ink là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 10600 – UltraChrome Ink, driver setup máy in Epson Stylus Pro 10600 – UltraChrome Ink sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Pro 10600 – UltraChrome Ink, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 10600 – UltraChrome Ink và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cài đặt máy in.

– Thiếu driver máy in Epson Stylus Pro 10600 – UltraChrome Ink hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Pro 10600 – UltraChrome Ink không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Pro 10600 – UltraChrome Ink về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus Pro 10600 – UltraChrome Ink hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Pro 10600 – UltraChrome Ink hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Pro 10600 – UltraChrome Ink cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus Pro 10600 – UltraChrome Ink cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus Pro 10600 – UltraChrome Ink hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus Pro 10600 – UltraChrome Ink hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Pro 10600 – UltraChrome Ink tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Pro 10600 – UltraChrome Ink.

Cách setup driver máy in Epson Stylus Pro 10600 – UltraChrome Ink

– Đối với Windows sau khi cách tải về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải xuống, mở chương trình tự động cài phần mềm setup máy in Epson Stylus Pro 10600 – UltraChrome Ink lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm setup máy in Epson Stylus Pro 10600 – UltraChrome Ink vào folder Application để cài phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Pro 10600 – UltraChrome Ink như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.