Cách tải và cài đặt phần mềm máy in Epson WorkForce Pro WP-4540

Cách tải driver setup máy in Epson WorkForce Pro WP-4540 và cấu hình driver cài đặt máy in Epson WorkForce Pro WP-4540 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson WorkForce Pro WP-4540 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson WorkForce Pro WP-4540 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver máy in Epson WorkForce Pro WP-4540

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson WorkForce Pro WP-4540 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm phần mềm máy in Epson WorkForce Pro WP-4540, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm setup máy in Epson WorkForce Pro WP-4540 thì bạn cần lấy về và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver máy in Epson WorkForce Pro WP-4540

Nếu như bạn không cài driver setup máy in Epson WorkForce Pro WP-4540 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson WorkForce Pro WP-4540 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là cách lấy phần mềm driver máy in Epson WorkForce Pro WP-4540 sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson WorkForce Pro WP-4540 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm setup máy in Epson WorkForce Pro WP-4540 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson WorkForce Pro WP-4540, driver máy in Epson WorkForce Pro WP-4540 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson WorkForce Pro WP-4540, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson WorkForce Pro WP-4540 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cấu hình máy in.

– Thiếu phần mềm cài đặt máy in Epson WorkForce Pro WP-4540 hoặc phần mềm cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson WorkForce Pro WP-4540 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson WorkForce Pro WP-4540 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson WorkForce Pro WP-4540 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson WorkForce Pro WP-4540 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson WorkForce Pro WP-4540 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson WorkForce Pro WP-4540 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson WorkForce Pro WP-4540 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson WorkForce Pro WP-4540 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson WorkForce Pro WP-4540 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson WorkForce Pro WP-4540.

Hướng dẫn setup phần mềm phần mềm máy in Epson WorkForce Pro WP-4540

– Đối với Windows OS sau khi lấy về về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa cách tải, mở chương trình tự động cài phần mềm driver máy in Epson WorkForce Pro WP-4540 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy xuống về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson WorkForce Pro WP-4540 vào folder Application để cài phần mềm driver máy in Epson WorkForce Pro WP-4540 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.