Cách tải và cấu hình driver máy in Epson AcuLaser C3900

Cách tải driver cài đặt máy in Epson AcuLaser C3900 và setup driver máy in Epson AcuLaser C3900 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson AcuLaser C3900 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson AcuLaser C3900 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver setup máy in Epson AcuLaser C3900

Bạn sẽ cần cài đặt driver máy in Epson AcuLaser C3900 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver máy in Epson AcuLaser C3900, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cài đặt máy in Epson AcuLaser C3900 thì bạn cần cách tải và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson AcuLaser C3900

Nếu như chúng ta không cài phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser C3900 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson AcuLaser C3900 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là download phần mềm driver máy in Epson AcuLaser C3900 sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson AcuLaser C3900 có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser C3900 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson AcuLaser C3900, phần mềm setup máy in Epson AcuLaser C3900 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson AcuLaser C3900, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson AcuLaser C3900 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu phần mềm driver máy in Epson AcuLaser C3900 hoặc phần mềm cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson AcuLaser C3900 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson AcuLaser C3900 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson AcuLaser C3900 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson AcuLaser C3900 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson AcuLaser C3900 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson AcuLaser C3900 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson AcuLaser C3900 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson AcuLaser C3900 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson AcuLaser C3900 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách tải driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson AcuLaser C3900.

Hướng dẫn cấu hình phần mềm cài đặt máy in Epson AcuLaser C3900

– Đối với Windows OS sau khi download về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa cách tải, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson AcuLaser C3900 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson AcuLaser C3900 vào folder Application để cài driver cấu hình máy in Epson AcuLaser C3900 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.