Cách tải và cấu hình driver máy in Epson EMP-7100

Có phải bạn đang muốn download phần mềm driver máy in Epson EMP-7100, bài viết này chúng tôi chia sẻ cách tải driver setup máy in Epson EMP-7100 và setup phần mềm driver máy in Epson EMP-7100 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson EMP-7100 là phần mềm dùng để setup máy in Epson EMP-7100 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver máy in Epson EMP-7100

Bạn sẽ cần cài đặt phần mềm máy in Epson EMP-7100 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver máy in Epson EMP-7100, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-7100 thì bạn cần lấy và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-7100

Nếu như chúng ta không cài driver cài đặt máy in Epson EMP-7100 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson EMP-7100 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải về driver máy in Epson EMP-7100 sau đó tiến hành cài đặt.

Driver Epson EMP-7100 có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm setup máy in Epson EMP-7100 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson EMP-7100, driver máy in Epson EMP-7100 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson EMP-7100, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson EMP-7100 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu driver máy in Epson EMP-7100 hoặc driver cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson EMP-7100 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson EMP-7100 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson EMP-7100 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson EMP-7100 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson EMP-7100 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson EMP-7100 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson EMP-7100 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson EMP-7100 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson EMP-7100 tại đây

Lưu ý: Nếu link trên bị lỗi, bạn có thể vào trang https://www.epson.com.vn/Support/Printers/sh/s1 để tìm và lấy tại trang chủ Epson.com.vn

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson EMP-7100.

Hướng dẫn cấu hình driver máy in Epson EMP-7100

– Với Windows OS sau khi lấy xuống về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy, mở chương trình tự động cài phần mềm driver máy in Epson EMP-7100 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi download về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-7100 vào folder Application để cài driver cấu hình máy in Epson EMP-7100 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.